Taizé is een klein gehucht in de Bourgogne in Frankrijk, niet ver van Cluny en ligt op een steile heuvel aan het dal van de rivier de Grosne.
In 1940 stichtte Roger Schutz (1915 - 2005) hier een communiteit, waarin verzoening en gemeenschap centraal staan. De gemeenschap telt inmiddels broeders van vele christelijke tradities uit ongeveer twintig verschillende landen.

De broeders aanvaarden geen giften.
Zij voorzien in hun eigen levensonderhoud en delen wat ze met hun werk verdienen met anderen.
(De expositiewinkel van Taizé laat o.a. een veelzijdig beeld zien van het ambachtelijke handwerk van de broeders.)
Sommige broeders wonen in kleine gemeenschappen verspreid over de hele wereld en delen de levensomstandigheden van de allerarmsten.

 

De oecumenische broedergemeenschap van Taizé is vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor jongeren uit de hele wereld.

Deze vinden hier een luisterend oor van de broeders, die zelf door hun relatief jonge leeftijd aansluiting met hen hebben.
Zij  proberen de jongeren te helpen antwoorden te vinden op vragen naar de zin van hun leven.

 

Jongeren, maar ook ouderen komen, vaak in de vakantieperiodes,  voor één week naar Taizé en nemen deel aan gebedsvieringen (drie maal per dag), eenvoudige maaltijden, discussiegroepen, etc.
Maar ook een langer verblijf is mogelijk. Een eenvoudige en ongecompliceerde omgeving maakt velerlei ontmoetingen mogelijk: tussen mensen, culturen en overtuigingen, maar niet in de laatste plaats een ontmoeting met God.

 

Ook na de dood van de broeder Roger in augustus 2005, gaan de ontmoetingen in Taizé door.
Broeder Alois Löser staat nu aan het hoofd van de gemeenschap van Taizé en zal, zoals het broeder Roger's wens was, de pelgrimage van vertrouwen over de aarde verder uitbreiden.