Taizéviering donderdag 12 januari a.s.

 

Op donderdag 12 januari a.s. zal de vierde viering zijn van het seizoen 2022/2023.

 

Deze vindt plaats in het Protestantse kerkje, Markt 38, Eersel en begint om 19.30 uur. 

 

De viering van 12 januari a.s. staat in het teken van vrede, met o.a. een gedicht: 'Droom van vrede',

een tekst van de apostel Paulus over de vrede van het hart en liederen die hierop aansluiten.

 

 

Die uiterlijke vrede ('Droom van vrede') kan slechts werkelijkheid worden als er ook innerlijke vrede wordt nagestreefd:

de vrede waar de apostel Paulus in een van zijn brieven over spreekt, en dit indachtig het gezegde 'zo binnen, zo buiten'.

 

 

 

Het Taizékoor, onder leiding van Eelco Kroon, neemt u mee in de meditatieve zang, die als een mantra werkt.

 

Iedereen is van harte welkom bij onze viering.

 

 

 

 

 

  

|