Taizéviering donderdag 12 januari a.s.

 

Op donderdag 12 januari a.s. zal de vierde viering zijn van het seizoen 2022/2023.

 

Deze vindt plaats in het Protestantse kerkje, Markt 38, Eersel en begint om 19.30 uur.

 

Er volgen nog vieringen op:


 donderdag  9 februari 2023

 donderdag   9 maart    2023

 

 

De bijzondere kenmerken van een viering in de stijl van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé in

Frankrijk zijn het lichtaltaar, de vele herhalingen van de liederen die als een mantra werken, en de stilte voor overweging.

 

Op het lichtaltaar kan iedere bezoeker halverwege de viering een kaarsje aansteken

en daarna is er stilte en ruimte voor eigen overweging.

 

Het lichtaltaar symboliseert de overwinning van het Licht op de duisternis.


Het Taizékoor o.l.v. Eelco Kroon neemt de bezoeker mee in de meditatieve sfeer.

 

Voor een korte toelichting op de viering van donderdag 8 december a.s., klik hier.

  

 


 Route naar Protestantse Kerkje