Taizéviering donderdag 14 maart a.s.

 

Deze vindt plaats in het Protestantse kerkje, Markt 38, Eersel en begint om 19.30 uur.

 

Deze viering in de stijl van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk wordt gekenmerkt door
korte teksten, liederen die door herhaling een meditatieve sfeer scheppen, en de stilte voor overweging.

 

Op het lichtaltaar kan iedere bezoeker halverwege de viering een kaarsje aansteken

waarna er stilte is en ruimte voor eigen overwegingen.

 

 

De teksten en overwegingen van deze viering staan in het teken van brood

als symbool van leven en delen met elkaar.


In de traditie van het christendom heeft het breken en delen
van het brood een diepe, spirituele betekenis gekregen.

 

Het verwijst naar het Laatste Avondmaal van Jezus,

dat toentertijd plaatsvond op het Joodse Pesach feest.

Het christelijke Paasfeest is hiervan afgeleid.

 

De mens leeft niet van brood alleen.
Brood delen en samen eten zijn uitingen van saamhorigheid,

vriendschap en verbroedering over heel de wereld.We nodigen iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing, van harte uit

om samen met ons in deze viering die stilte te zoeken en als bron mee te nemen in het dagelijkse leven.

 


 Route naar Protestantse Kerkje