Taizéviering donderdag 8 februari a.s.

 

Deze vindt plaats in het Protestantse kerkje, Markt 38, Eersel en begint om 19.30 uur.

 
In dit seizoen volgt er nog één viering op:


                                                                              Donderdag  14 maart  a.s.  

 

 

Deze viering in de stijl van de oecumenische broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk wordt gekenmerkt door
korte teksten, liederen die door herhaling een meditatieve sfeer scheppen, en de stilte voor overweging.

 

Op het lichtaltaar kan iedere bezoeker halverwege de viering een kaarsje aansteken

waarna er stilte is en ruimte voor eigen overwegingen.

 

 

 

In deze viering overwegen we de betekenis van stilte.
Stilte is veel meer dan zwijgen, veel meer dan niet spreken….
Stilte is afdalen naar de deur van je hart, om daar de ruimte te vinden die je nodig hebt,
om even te delen in de volheid van de tijd, om even te raken aan de eeuwigheid.
Alleen in de echte stilte kun je je eigen hartslag horen, rust vinden, mens worden.

 

 

We nodigen iedereen, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing, van harte uit

om samen met ons in deze viering die stilte te zoeken en als bron mee te nemen in het dagelijkse leven.

 


 Route naar Protestantse Kerkje