Een viering in de stijl van Taizé is heel sober van opzet.
Wat hierbij het meest opvalt is de afwezigheid van een voorganger, zoals in de gebruikelijke vieringen van de christelijke kerken. Wat bij ons centraal staat, naar het voorbeeld van Taizé, is een lichtaltaar (zie foto) dat symbool staat voor het Licht dat de duisternis overwint.

Verder zijn er korte teksten ter overweging, die uit de Bijbel komen, maar het kan ook een gedicht zijn of een tekst uit een andere religieuze traditie.
Deze worden afgewisseld door liederen met een korte tekst.
De liederen uit Taizé zijn eenvoudig en de melodieën zijn gemakkelijk mee te zingen.
Door deze liederen een aantal keren achter elkaar te zingen, of door er alleen maar naar te luisteren, ervaar je de mantra-werking ervan en kun je tot verstilling en rust komen.

In Eersel zijn we gewend eerst de melodie ( sopraanpartij) een keer te zingen zodat de bezoekers ermee vertrouwd kunnen raken, daarna gaat het Taizékoor vierstemmig door.

 

In het midden van onze viering, die ongeveer 45 minuten duurt, is er ruimte gemaakt voor een stilte van ongeveer 7 minuten, zoals ook in Taizé gebruikelijk is.
Daaraan voorafgaande kan iedere aanwezige een kaarsje ontsteken bij het lichtaltaar en zo een actieve bijdrage leveren aan de sfeer van de viering.

Tijdens het zingen van de herhalingen van het laatste lied kan eenieder zijn of haar eigen moment kiezen om de kerkruimte te verlaten: het koor zingt door totdat de allerlaatste bezoeker vertrokken is.
Bij de uitgang is er een mandje voor een vrijwillige bijdrage voor de kosten.